HOSTE/KOL/ASTMA

Hvad er KOL?

 

KOL står for Kronisk Obstruktiv Lungesygdom, og det er en lungesygdom, der rammer mange danskere. Ca. 430.000 danskere lever med sygdommen, men kun halvdelen ved, de har den.


Kronisk betyder, at man skal leve med sygdommen resten af livet. Man kan bremse udviklingen i sygdommen, men den forsvinder aldrig helt.

Obstruktiv betyder at luftvejene er obstruerede, dvs. forsnævrede, så lufttransporten kræver et større arbejde end normalt.


De fleste er 50-60 år, når diagnosen bliver stillet. Sygdommen er imidlertid snigende, og man kan have været syg i mange år, inden diagnosen KOL bliver stillet. Det typiske tegn på KOL er åndenød ved anstrengelse. Åndenøden skyldes, at lungefunktionen er permanent nedsat.


Se flere filmklip på lUNGEFORENINGENS YouTube-kanal www.youtube.com/Lungeforeningen


Symptomer ved KOL:


KOL udvikler sig gradvist, men lungefunktionen er altid nedsat ved KOL. Hvis lungefunktionen kun er let nedsat, bliver du måske kun forpustet, hvis du skal bære noget tungt eller gå på trapper.Mild, moderat, svær KOL:


Der findes forskellige grader af KOL. I begyndelsen mærker man kun sygdommen lidt, men hvis den ikke bliver opdaget og bremset i tide kan den udvikle sig langt mere alvorligt.Hvor hyppig er KOL?


KOL er desværre en meget hyppig sygdom – både i Danmark og i resten af verden. På verdensplan regner man med, at næsten 3 millioner mennesker dør af sygdommen hvert år. I Danmark viser de nyeste tal, at ca. 436.000 skønnes at have KOL, fordelt på ca.Er KOL arveligt?KOL er i en vis forstand arveligt, i og med at man fra naturens side kan være mere eller mindre beskyttet mod at få sygdommen, eller specielt disponeret for at få den. Vi ved endnu ikke ret meget om, hvilke arveanlæg (gener), der beskytter mod KOL, og hvilke der øger risikoen.Har jeg risiko for KOL?


Alle, der ryger eller har været rygere i en årrække, har i princippet risiko for KOL. Mellem 35-50% af alle rygere udvikler før eller siden KOL. Hvis man er ryger eller har været ryger i en årrække, bør man derfor få tjekket sin lungefunktion mindst en gang om året.Forværringer ved KOL:


Alle patienter med KOL vil opleve, at de har gode dage og dårlige dage, og på de dårlige dage skal der mindre til at udløse et anfald med åndenød end normalt - måske kommer anfaldet, selv om du sidder helt stille.

Astma:


Astma er den mest almindelige kroniske sygdom blandt børn og unge. 300.000 danskere lider af astma, hvilket svarer til 7 % af Danmarks befolkning. Halvdelen dvs. 150.000 er ubehandlede eller underbehandlede.


70 % af de børn, som har astma lider af allergisk betinget astma, hvorimod kun 40 % af de voksne astmatikere lider af denne form for astma. Drengebørn rammes hyppigere af astma. 80 % af alle astmatikere lider af anstrengelsesudløst astma, hvilket vil sige, at de får astmatiske symptomer ved fysisk hårde aktiviteter.


Hvad er astma – hvordan opstår det?


Astma betyder åndenød og er en kronisk betændelsestilstand i luftvejene, der hverken skyldes bakterier eller virus. Betændelsestilstanden viser sig ved anfald af åndenød, hoste eller hvæsende vejrtrækning.Symptomer på astma:


Hvis du har astma, kan det være meget forskelligt, hvor påvirket du er af det i din hverdag.


 

Behandling af astma:


Hvis du har astma eller mistanke om astma, er det vigtigt at blive undersøgt, få stillet den rigtige diagnose og komme i en passende behandling.Hvad kan du selv gøre?


Mange astmatikere føler, at de har godt styr på deres astma og ikke mærker symptomer - også selv om de rent faktisk gør det. Det kan være, at man ikke er opmærksom på de små tegn, der er symptomer på, at ens astma ikke er velbehandlet.Astma-test:


Astma er en type lungesygdom, hvor den helt enkle lungefunktionsmåling ikke alene kan stille diagnosen. Når du har astma er lungefunktionen normal 90 % af tiden med en klar dag-til-dag variation. Derfor skal man som astma-patient igennem andre typer af tests for at blive korrekt diagnosticeret.


Diagnosticering af astma:


Hvis du har astmasymptomer på din vejrtrækning skal du gå til din læge og blive undersøgt.


 

Rådgivning:


Danmarks Lungeforenings lungerådgivere sidder klar til at hjælpe dig med faglig rådgivning om lungesygdomme, motion, rygestop, mad og meget mere.